Zarejestruj się
 • Wybierz język:
 • pl
 • en
 • de
 • ru
Zmontuj sobie wyjazd

Znajdź nocleg

Znajdź nocleg

Ciekawy region

Ciekawy region

wąbrzeski

Powiat wąbrzeski leży w województwie kujawsko-pomorskim na obszarze Pojezierza chełmińsko-dobrzyńskiego, w dorzeczu Wisły i jej prawego dopływu Drwęcy. Jego siedzibą jest miasto Wąbrzeźno.Wąbrzeźno to dobre miejsce dla amatorów rekreacji i turystyki. Jest usytuowane pomiędzy trzema jeziorami: Zamkowym, Frydek i Sitno. Głównym terenem rekreacyjnym w mieście jest Podzamcze położone nad Jeziorem Zamkowym. W obrębie Podzamcza znajdują się kąpielisko

Więcej

Regulamin ogłoszeń

Regulamin zamieszczania ogłoszeń

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.turit.pl, którego właścicielem jest firma Wydawnictwo Family Cup sp. z o. o. (dalej jako Turit).

 2. Portal jest serwisem informacyjno-promocyjnym, który zawiera bazę ofert noclegowych Przedsiębiorców Turystycznych (PT) w Polsce i zagranicą.

 3. Przedsiębiorca Turystyczny, który pragnie zamieścić na Portalu swoją ofertę musi dokonać bezpłatnej rejestracji. Po zakończeniu rejestracji i aktywacji konta PT posiada możliwość zalogowania się do panelu administracyjnego, który umożliwia dodanie informacji odnośnie oferowanego noclegu.

 4. W związku z rejestracją na Portalu PT oświadcza że:

  • zobowiązuje się dostarczyć prawdziwych informacji,

  • akceptuje w pełni niniejszy Regulamin,

  • zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy swojego loginu i hasła oraz odpowiada za wszelkie skutki spowodowane zarówno swoim, jak i nieuprawnionym dostępem do Portalu przez osoby trzecie, którym udostępni swój login i hasło,

  • zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Turit o jakimkolwiek nieuprawnionym korzystaniu z Portalu przy użyciu jego loginu i hasła przez osoby trzecie.

 5. PT może zamieścić na Portalu ogłoszenie dotyczące jego oferty (dalej jako Ogłoszenie). Ogłoszenie zostanie zredagowane zgodnie z zamieszczonym na Portalu formularzu (dalej jako Formularz). Formularz zawiera dane obowiązkowe oraz dodatkowe (dobrowolne). Dla skutecznego zamieszczenia Ogłoszenia na Portalu konieczne jest wprowadzenie co najmniej danych obowiązkowych.

 6. Ogłoszenie będzie aktywne w ciągu 24 godzin, po dokonaniu zapłaty . Turit może odmówić zamieszczenia Ogłoszenia, jeśli jest niezgodne z profilem tematycznym Portalu lub jest niezgodne z warunkami Regulaminu. Turit zastrzega sobie prawo do usunięcia Ogłoszenia lub jego zmiany w przypadku, gdy zostanie stwierdzone, że narusza postanowienia Regulaminu.

 7. Ogłoszenie zostanie zamieszczone na subdomenie Portalu, która zawierać będzie wybraną przez PT nazwę (według wzoru: www.wybrananazwa.turit.pl). Subdomena będzie dostępna również w trzech obcych wersjach językowych - rosyjskiej, niemieckiej i angielskiej (według wzoru: www.wybrananazwa.turit.de; www.wybrananazwa.tur-it.ru; www.wybrananazwa.tourit.co.uk).

 8. PT oświadcza, że podane w Ogłoszeniu informacje są zgodne ze stanem faktycznym. PT ponosi odpowiedzialność za wszelkie niezgodności pomiędzy treścią Ogłoszenia a stanem faktycznym. Zamieszczane w Ogłoszeniu informacje muszą być zgodne z prawem i ogólnie przyjętymi obyczajami.

 9. Ogłoszenie zamieszczone będzie na Portalu przez okres 3-ech, 6-u lub 12-u miesięcy - w zależności od wykupionej opcji.

 10. Turit zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na Portalu.

 11. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego. Ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Turit.

Innowacyjna gospodarka